LT EN
Šiandien: vasario 13 d., šeštadienis
Apsilankė nuo 2012 03 01:1557905
Šiandien apsilankė:374
Dabar naršo:5
Lietuvos elektros rinkos integracija į bendrą Europos elektros rinką – konkurencija ir pasirinkimo galimybės

Įgyvendinant Baltijos energetikos rinkų sujungimo planą (toliau - BEMIP) ir siekiant sukurti bendrą Baltijos šalių elektros rinką, 2012 metų sausio mėnesį priimtas naujos redakcijos Elektros energetikos įstatymas, įteisinęs galimybes šalies elektros rinkos integracijai į Šiaurės Europos, o vėliau – į bendrą Europos elektros rinką. Kovo mėnesį Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ ir „Nord Pool Spot“ (NPS) vadovų pasirašyta sutartis numato, kad per pirmąjį 2012 metų pusmetį pradės veikti NPS Lietuvos prekybos zona.

Šiuo metu didmeninė elektros prekyba Lietuvoje vyksta dviem būdais: dvišalių sutarčių tarp gamintojų ir tiekėjų pagrindu bei prekiaujant Lietuvos elektros biržoje (LEB). Prekybą Lietuvoje administruoja elektros biržos operatorius „Baltpool“. Elektros birža Lietuvoje veikia nuo 2010 metų sausio 1 d. Biržos prekyboje dalyvauja elektros gamintojai ir tiekėjai iš Lietuvos ir kaimyninių energetikos sistemų. Prekyba biržoje yra išankstinė, t. y., kiekvienai kitos paros valandai. 68 procentai Lietuvoje 2011 metais suvartotos elektros buvo įsigyta elektros biržoje. 2011 metus biržos apyvarta buvo 7963,9 mln. kilovatvalandžių (kWh) elektros energijos.

Įsteigus NPS Lietuvos prekybos zoną tapsime didelės ir skaidriai veikiančios elektros biržos dalimi, o pabaigus tarptautinės elektros jungties „NordBalt“ statybą, galėsime maksimaliai naudotis rinkos teikiamomis galimybėmis.

Bendra Baltijos šalių elektros rinka operuojama NPS principais 2013-2015 metais

Baltijos elektros rinkų sujungimo plane numatyta, kad 2013 metais visų Baltijos šalių elektros biržos bus administruojamos NPS principais, o kiekviena šalis bus atskira prekybos zona NPS elektros biržoje. Svarbiausias prekybos tarp Baltijos šalių pasikeitimas – lygiateisė elektros prekyba su trečiosiomis (ne ES) šalimis.

Bendra Baltijos ir Šiaurės šalių elektros rinka – vieningos Europos rinkos dalis 2014-2016 metais

Europos Vadovų Tarybos nutarimu bendrą Europos energijos rinką planuojama sukurti jau 2014 metais. Bendros Baltijos ir Šiaurės šalių elektros rinkos, integruotos su kontinentinės Europos elektros rinka, pilnaverčiam funkcionavimui reikalingos elektros perdavimo jungtys, leidžiančios prekiauti tarp regiono šalių. Numatoma, jog 2014 metų pradžioje pradės veikti antrasis „Estlink“ elektros perdavimo kabelis, 2015 metų pabaigoje „NordBalt“ elektros perdavimo kabelis, sujungs Lietuvos ir Švedijos elektros infrastruktūras ir sudarys technines galimybes elektros prekybai tarp Baltijos ir Skandinavijos šalių.

Kas yra „Nord Pool Spot“?

NPS – Europoje pirmaujanti Šiaurės šalių elektros prekybos birža, viena pažangiausių ir didžiausia pasaulyje. Joje prekiauja 350 įmonių iš 20 šalių. Licenciją NPS išdavė Norvegijos vandens resursų ir energijos direktoratas (angl. Norwegian Water Resources and Energy Directorate). Grupės metinė apyvarta 2011 m. buvo 316 teravatvalandžių (TWh), arba 316 mlrd. kilovatvalandžių (kVh). Lietuvos metinis suvartojimas 2011 m. buvo 10,4 TWh, tai sudarytų 3,3 proc. NPS apyvartos.

Kam reikalinga elektros birža ir kas ten gali prekiauti?

Elektros biržoje dalyvauja elektros perdavimo sistemos operatoriai, gamintojai, tiekėjai, prekybininkai, brokeriai, didieji vartotojai, elektros skirstomųjų tinklų ir perdavimo operatoriai. Didmeninės elektros birža yra pažangi prekybos elektra aikštelė, kurioje konkuruoja elektros gamintojai, kurie siekia kuo daugiau parduoti, ir tiekėjai, kurie siekia kuo pigiau nupirkti elektrą, kurią tiekia vartotojams. Kadangi suinteresuotų žaidėjų yra daug, užtikrinama skaidri didmeninė elektros kaina.

Kokia nauda Lietuvai būti NPS dalimi?

NPS prekybos zonos Lietuvoje atidarymas yra žingsnis link bendros Šiaurės šalių, o vėliau ir visos Europos elektros rinkos sukūrimo. Bendra elektros rinka užtikrina skaidrią didmeninės elektros kainą ir vienodas prekybos sąlygas visiems rinkos dalyviams. NPS prekybos zonos Lietuvoje atidarymas yra Europos Komisijos inicijuoto Baltijos valstybių elektros rinkų sujungimo plano, arba BEMIP, dalis.

Kas yra kainų zonos? Kas yra prekybos zonos?

Kainų zonos (angl. price area) – tai regionai, kuriuose susiformuoja skirtingos kainos. Skirtingas kainas lemia didesni ar mažesni elektros perdavimo sistemos operatorių valdomi elektros linijų pralaidumai. Kainų zonos yra Skandinavijos „Nord Pool“ biržoje. Šiuo metu Lietuvos elektros biržoje „kainų zonų“ nėra. Atskira Lietuvos „kainos zona“ egzistuos sukurtoje bendroje Baltijos ir Šiaurės šalių elektros rinkoje. Kainų zona gali apimti kelias prekybos zonas, jei jose formuojasi vienoda kaina.

Prekybos zonos (angl. bidding area) – tai regionai, kuriuose rinkos dalyviai prekiauja. Prekybos zona nebūtinai sutampa su valstybės ribomis, pvz., Švedija yra padalinta į 4 prekybos zonas. Sprendimą dėl rinkos padalijimo į prekybos zonas priima perdavimo sistemos operatorius, atsižvelgdamas į tai, kaip paprasčiau administruoti elektros srautus.

Kuo skirsis prekyba „Baltpool“ elektros biržoje ir NPS? Kas pasikeis rinkos dalyviams?

„Baltpool“ naudojasi NPS prekybos platforma, todėl rinkos dalyviams tiekėjams prekybos aplinka ir principai nepasikeis. Šiek tiek pasikeis atsiskaitymo principai, mokesčių struktūra ir pan. Visus pasikeitimus NPS aptars individualiai su rinkos dalyviais ir sutartis pasirašys iki NPS prekybos zonos atidarymo.

Kaip keisis elektros kaina? Ar brangs elektra vartotojams?

Vien dėl tos priežasties, kad elektros biržos operatoriumi taps NPS, didmeninė elektros kaina nepasikeis. Didmeninę elektros kainą lemia įvairūs veiksniai – gamybos kaina, metų laikas, jungtys su kitomis elektros sistemomis, pralaidumai ir jų ribojimai, linijų atjungimai planiniams remontams ir kt. Bendra elektros rinka užtikrina rinkos dalyviams galimybę vienodomis sąlygomis pirkti kitose šalyse pagamintą pigesnę elektrą.

Kodėl sutartį pasirašo PSO?

2012 m. sausio 17 d. priimtame Elektros energetikos įstatyme numatyta, kad elektros biržos operatorius veiklą pradeda sudaręs susitarimą su PSO. PSO atsako už elektros perdavimo patikimumą, yra valstybės valdoma bendrovė, neutrali ir nepriklausoma nuo rinkos dalyvių. Dėl to PSO pasirašo sutartį su didmeninės elektros prekybos birža.

Kas atsitiks su Lietuvos elektros biržos operatoriumi „Baltpool“?

„Baltpool“ tampa energijos išteklių birža, kuri vykdys prekybą dujomis, biokuru, naftos produktais bei elektros išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

Kas pasikeis eiliniam vartotojui?

Pastačius elektros jungtis tarp Estijos ir Suomijos (2014 m.) ir Lietuvos ir Švedijos (2015 m.) ir tapus lygiaverčiais bendros elektros rinkos dalyviais, galėsime elektrą importuoti iš Skandinavijos tais laikotarpiais, kai ten gausu pigios hidroenergijos. Didelės rinkos privalumai – rinka bus likvidi ir konkurencinga, sumažės galimybių manipuliuoti elektros kainomis bei priklausyti nuo vieno ar kelių tiekėjų diktuojamų kainų.

Ar nekyla grėsmė, kad, Lietuvai pastačius tarptautines elektros jungtis, jomis naudosis Rusija, siekdama eksportuoti savo gaminamą elektros energiją į Vakarų Europą ir Skandinaviją?

Komercinio elektros tranzito nebus. Visa elektros energija, patenkanti į Lietuvos elektros energetikos sistemą iš užsienio galės būti parduodama tik per biržą. Dvišalių pirkimo-pardavimo sutarčių neliks.

Paskutinis atnaujinimas: 2014-02-06 14:41