Apsilankė nuo 2012 03 01:1554496
Šiandien apsilankė:132
Dabar naršo:5
ERK pranešimas: judam didesnio Lietuvos energetinio saugumo link
2013 02 26 09:01
Lietuva toliau remia Europos Sąjungos (ES) energijos vidaus rinkos iki 2014-ųjų sukūrimą, nes tai žymiai prisidėtų prie „energetinių salų“ Europoje integracijos ir prie Lietuvos energetinio saugumo. Trijų Baltijos valstybių – Lietuvos, Latvijos ir Estijos – energetinei integracijai yra svarbi visiška europinės energijos rinkos – energetikos infrastruktūros, sistemos ir reguliavimo – integracija bei sisteminis susijungimas su kontinentinės Europos tinklais. Lietuva ypač palaiko tolesnes Europos Komisijos derybas su Rusijos Federacija ir Baltarusijos Respublika dėl 3-ojo energetikos paketo (ypač dujų sektoriuje) įgyvendinimo, kuriuo siekiama atskirti gamybos, perdavimo ir skirstymo veiklas.

Tokiai Lietuvos pozicijai, kurią pristatė Energetikos ministras Jaroslavas Neverovičius, pritarta vasario 20 d. Seimo Europos reikalų komiteto posėdyje. Ją Lietuvos atstovai turėtų pristatyti ES Transporto, telekomunikacijų ir energetikos tarybos posėdyje, vyksiančiame vasario 22 d. Briuselyje. Šia pozicija Lietuva nori atkreipti dėmesį į jai labiausiai rūpimus klausimus ir prioritetus, susijusius su 2012 m. lapkričio 15 d. pristatytu Europos Komisijos (EK) komunikatu „Siekiant gerai veikiančios energijos vidaus rinkos“.

EK komunikate išsamiai įvertinta ES ir jos valstybių narių padaryta pažanga, kuriant ES energijos bendrą rinką: suteikta didesnė pasirinkimo laisvė vartotojams, suvaldytas didmeninių energijos kainų augimas, užtikrintas pakankamas energijos tiekimo saugumo lygis. Jame taip pat raginama įgyvendinti 3-ojo energetikos paketo teisės aktus ir užtikrinti konkurencijos taisyklių vykdymą, suteikti daugiau galių vartotojams bei užtikrinti lanksčią rinkos struktūrą.

Posėdžiu metu taip pat pritarta Lietuvos pozicijoms, vykstant į ES Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdį vasario 25–26 d., išklausyta ataskaita po vasario 15 d. ES Švietimo, jaunimo, kultūros ir sporto tarybos posėdžio bei įvertintas pasirengimo Lietuvos pirmininkavimui ES Tarybai procesas.